پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

وهل او ټکول : 1
ناوړه چلند : 1
ټولې قضیې : 2

طالبان و افراد مسلح

کال : ټولټولې قضیې : 0

نامعلوم کسان

کال : ټول

وهل او ټکول : 1

ټولې قضیې : 1

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

ناوړه چلند : 4

ټولې قضیې : 4

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال دایکندی مرکز
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال دایکندی مرکز
2016 نامعلوم کسان وهل او ټکول ډایرکټر دایکندی مرکز

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved