پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

ټپی : 1
ګواښ : 1
له دندې ګوښه کول : 1ټولې قضیې : 3

طالبان و افراد مسلح

کال : ټولټولې قضیې : 0

نامعلوم کسان

کال : ټول

وهل او ټکول : 2
ټپی : 1
ګواښ : 2ټولې قضیې : 5

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټول

ناوړه چلند : 1

ټولې قضیې : 1

زور واکی

کال : ټول

ناوړه چلند : 2

ټولې قضیې : 2

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت ټپی خبریال پروان کابل
2017 مقامات دولت له دندې ګوښه کول خبریال پروان کابل
2017 مقامات دولت ګواښ خبریال پروان کابل
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال پروان پایتخت
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال پروان پایتخت
2017 لاریون کونکی ناوړه چلند خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان وهل او ټکول خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال پروان کابل
2013 نامعلوم کسان ګواښ خبریال پروان کابل
2018 نامعلوم کسان ټپی وړاندې کوونکی پروان کابل

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved