پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

نیول او احضارول : 1
وهل او ټکول : 3
ناوړه چلند : 5ټولې قضیې : 9

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

ټپی : 1
وژل شوی : 2
ټولې قضیې : 3

نامعلوم کسان

کال : ټولټولې قضیې : 0

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

ګواښ : 1

ټولې قضیې : 1

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2015 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر پکتیکا سویل ختیځ
2015 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2015 طالبان و افراد مسلح وژل شوی د راډیو رئیس پکتیکا سویل ختیځ
2015 طالبان و افراد مسلح وژل شوی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2016 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2017 طالبان و افراد مسلح ټپی خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 مقامات دولت نیول او احضارول خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2018 زور واکی ګواښ خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال پکتیکا سویل ختیځ
2019 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال پکتیکا شمال ختيڅ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved