پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

وهل او ټکول : 4
ناوړه چلند : 4
ګواښ : 4ټولې قضیې : 12

طالبان و افراد مسلح

کال : ټولټولې قضیې : 0

نامعلوم کسان

کال : ټول

ټپی : 1

ټولې قضیې : 1

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

وژل شوی : 2
ناوړه چلند : 1
ټولې قضیې : 3

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال تخار شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت وهل او ټکول ډایرکټر تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ کامره مین تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال تخار شمال ختيڅ
2014 مقامات دولت ګواښ خبریال تخار شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت ګواښ آزاد خبریال تخار لویدیځ
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال تخار شمال ختيڅ
2019 زور واکی وژل شوی خبریال/مسوول تخار شمال ختيڅ
2019 زور واکی وژل شوی مسلکي متخصص تخار شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال تخار شمال ختيڅ
2013 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال تخار شمال ختيڅ
2015 مقامات دولت ناوړه چلند د خپرونو مدیر تخار شمال ختيڅ
2018 مقامات دولت ناوړه چلند کامره مین تخار شمال ختيڅ
2019 زور واکی ناوړه چلند خبریال تخار شمال ختيڅ
2016 نامعلوم کسان ټپی بنسټګر تخار شمال ختيڅ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved