پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

وهل او ټکول : 4
ګواښ : 1
ټولې قضیې : 5

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

وهل او ټکول : 1

ټولې قضیې : 1

نامعلوم کسان

کال : ټول

ټپی : 3
وژل شوی : 1
ټولې قضیې : 4

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال زابل سویل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول کامره مین زابل سویل
2014 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال زابل سویل
2016 مقامات دولت ګواښ آزاد خبریال زابل سویل
2017 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال زابل سویل
2015 طالبان و افراد مسلح وهل او ټکول آزاد خبریال زابل سویل
2016 نامعلوم کسان ټپی خبریال زابل سویل
2016 نامعلوم کسان ټپی کامره مین زابل سویل
2016 نامعلوم کسان ټپی ډرایور زابل سویل
2016 نامعلوم کسان وژل شوی خبریال زابل سویل

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved