پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیکا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
کال وټاکئ

د تاوتریخوالي ډول

د تاوتریخوالي عاملین

مقامات دولت

کال : ټول

وهل او ټکول : 1
ناوړه چلند : 4
ټولې قضیې : 5

طالبان و افراد مسلح

کال : ټول

تښټول شوی : 1
ګواښ : 1
ټولې قضیې : 2

نامعلوم کسان

کال : ټولټولې قضیې : 0

د رسنیو چارواکي

کال : ټولټولې قضیې : 0

لاریون کونکی

کال : ټولټولې قضیې : 0

زور واکی

کال : ټول

نیول او احضارول : 1

ټولې قضیې : 1

داعش

کال : ټولټولې قضیې : 0

طبیعی پیښی

کال : ټولټولې قضیې : 0

د ثبت شویو قضیو جدول


کال د تاوتریخوالي عاملین د تاوتریخوالي ډول دنده ولایت زون
2017 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند خبریال فاریاب شمال
2018 مقامات دولت ناوړه چلند ډایرکټر فاریاب شمال
2018 مقامات دولت وهل او ټکول خبریال فاریاب شمال
2019 زور واکی نیول او احضارول خبریال فاریاب کابل
2019 طالبان و افراد مسلح تښټول شوی خبریال فاریاب شمال
2013 طالبان و افراد مسلح ګواښ خبریال فاریاب شمال ختيڅ

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved