پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

بازداشت و احضار : 2
لت و کوب : 1
بد رفتاری : 3
تهدید : 4


تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 10

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

زخمی : 5
کشته : 2
تهدید : 6تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 13

افراد ناشناس

سال : همه

لت و کوب : 1
کشته : 1
تهدید : 3تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت بازداشت و احضار خبرنگار کندهار جنوب
2014 مقامات دولت بازداشت و احضار کارگردان کندهار جنوب شرق
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2014 مقامات دولت تهدید گزارشگر کندهار جنوب
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار کندهار جنوب
2013 مقامات دولت بد رفتاری خبرنگار کندهار جنوب
2014 مقامات دولت بد رفتاری گزارشگر کندهار جنوب
2014 مقامات دولت بد رفتاری فیلم بردار کندهار جنوب
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کندهار جنوب
2014 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار کندهار جنوب
2015 طالبان ومخالفان مسلح تهدید رئیس عمومی کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح کشته فیلم بردار کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید کارگردان کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید نماینده کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید نماینده کندهار جنوب
2018 طالبان ومخالفان مسلح تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی مسئول پخش کندهار مرکز
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی خبرنگار کندهار مرکز
2019 طالبان ومخالفان مسلح زخمی فیلم بردار کندهار جنوب
2019 طالبان ومخالفان مسلح کشته خبرنگار کندهار جنوب
2018 افراد ناشناس لت و کوب نماینده جنوب کندهار جنوب
2018 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2019 افراد ناشناس تهدید مالک کندهار جنوب
2019 افراد ناشناس تهدید خبرنگار کندهار جنوب
2018 افراد ناشناس کشته خبرنگار کندهار جنوب

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved