پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

تهدید : 2

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

طالبان و افراد مسلح

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

افراد ناشناس

سال : همه

کشته : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همه

تهدید : 1
اخراج از وظیفه : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 2

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار کاپیسا زون کابل
2013 مقامات دولت تهدید خبرنگار کاپیسا زون کابل
2016 زورمندان اخراج از وظیفه مدیر کاپیسا زون کابل
2018 زورمندان تهدید خبرنگار کاپیسا زون کابل
2013 افراد ناشناس کشته خبرنگار کاپیسا زون کابل

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved