پکتیا وردک سمنگان پروان لوگر لغمان پنجشیر کاپیسا کابل بغلان تخار ننگرهار کندز کنر نورستان بدخشان پکتیا خوست غزنی زابل کندهار دایکندی ارزگان نیمروز هلمند فراه سرپل غور جوزجان فاریاب بلخ بامیان هرات بادغیس
انتخاب سال

نوع خشونت

عاملین خشونت

مقامات دولت

سال : همه

لت و کوب : 4
تهدید : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 5

طالبان و افراد مسلح

سال : همه

لت و کوب : 1

تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 1

افراد ناشناس

سال : همه

زخمی : 3
کشته : 1
تعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 4

مسوولین رسانه ها

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

تظاهرکننده گان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

زورمندان

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

داعش

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

حوادث طبیعی

سال : همهتعداد مجموعی قضایای ثبت شده : 0

جدول قضایای ثبت شده


سال عاملین خشونت نوع خشونت وظیفه ولایت زون
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر زابل جنوب
2014 مقامات دولت لت و کوب فیلم بردار زابل جنوب
2014 مقامات دولت لت و کوب گزارشگر زابل جنوب
2016 مقامات دولت تهدید خبرنگار آزاد زابل جنوب
2017 مقامات دولت لت و کوب خبرنگار زابل جنوب
2015 طالبان ومخالفان مسلح لت و کوب خبرنگار آزاد زابل جنوب
2016 افراد ناشناس زخمی خبرنگار زابل جنوب
2016 افراد ناشناس زخمی فیلم بردار زابل جنوب
2016 افراد ناشناس زخمی راننده زابل جنوب
2016 افراد ناشناس کشته خبرنگار زابل جنوب

Copyright © 2020 AJSC. All Rights Reserved